Formularz akredytacyjny

Short Waves Festival 2022

Your accreditation

Twoja akredytacja

Personal details

Dane osobowe

(opcjonalnie)
(jeśli dotyczy)
(opcjonalnie)
(opcjonalnie)
(na potrzeby akredytacji)
Maximum file size: 5 MB, allowed extensions: jpg or png.

Your organization

Twoja organizacja

(opcjonalnie)
(jeśli dotyczy)
(opcjonalnie)
(opcjonalnie)
(opcjonalnie)
Podaj numer kierunkowy swojego kraju
(opcjonalnie)

Your film
(if applicable)

Twój film
(jeśli dotyczy)

Your stay

Twój pobyt

Arrival date
Departure date

(jeśli dotyczy)